Przygotuj elementy do montażu, ustaw się tak, żeby widzieć łączenie między trójnikiem i kolanem. Ustawiając kolano lekko pod kątem wkładamy je w trójnik tak, aby zewnętrzny płaszcz kolana wszedł nam do zewnętrznego płaszcza trójnika, a kolano wewnętrzne weszło nam do rury wewnętrznej (wyjątkowo kolano 90° pod przejście stropowe ma od strony trójnika 2 x połączenie nyplowe). Tak przygotowane elementy obracamy, aż jeden „wskoczy” w drugi.

Połączone elementy możemy skręcić „pchełkami”.