Przygotuj elementy do montażu, ustaw się tak, żeby widzieć łączenie między rurą i kształtką. Ustawiając kształtkę lekko pod kątem wkładamy ją w rurę tak, aby zewnętrzny płaszcz kształtki wszedł nam na zewnętrzny płaszcz rury, a kolano wewnętrzne weszło nam do rury wewnętrznej. Tak przygotowane elementy obracamy, aż jeden „wskoczy” w drugi.

Połączone elementy możemy skręcić „pchełkami”, lub połączyć obejmą wzmacniającą.