Przygotuj elementy do montażu, ustaw się tak, żeby widzieć łączenie między kolanem i przejściem stropowym. Ustawiając przejście stropowe lekko pod kątem wkładamy je do kolana tak, aby zewnętrzny płaszcz przejścia stropowego wszedł nam do zewnętrznego płaszcza kolana, a kolano wewnętrzne weszło nam do przejścia stropowego. Tak przygotowane elementy obracamy, aż jeden „wskoczy” w drugi.

Połączone elementy możemy skręcić „pchełkami”.